Praca tymczasowa

Super User

Praca tymczasowa to usługa polegająca na zatrudnieniu potrzebnych pracowników w okresie (nawet bardzo krótkim), w którym Państwa firma ich potrzebuje. Usługa ta upraszcza oraz racjonalizuje proces zatrudnienia w Państwa przedsiębiorstwie.

Nasza oferta pracy tymczasowe gwarantuje elastyczność w reagowaniu na wahania cykli koniunkturalnych poprzez natychmiastowe dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb Waszej firmy. Usługa ta pozwala również skutecznie dostosować potrzeby Państwa na pracowników w okresie sezonowych wzrostów sprzedaży, zaplanowanych urlopów wypoczynkowych, w tym także macierzyńskich oraz zapobiega nadmiernym i/lub nieplanowanej absencją i rotacją personelu. Pozwala też dostosować zapotrzebowanie na pracowników w zmiennych cyklach produkcyjnych.

Należy pamiętać, że korzystając z usług Glico Sp. z o.o. otrzymujemy usługę pracy tymczasowej, w której pracownicy podlegają tym samym przepisom Kodeksu Pracy i innym aktom prawnym regulującym stosunek pracy, co pracownicy zatrudnieni w każdej innej firmie. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych daje jednak pracodawcom korzystającym z usług pracy tymczasowej przewagę i kilka wymiernych korzyści, niedostępnych dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników u siebie w firmie, a są to m.in.:

 

  • możliwość podpisania dowolnej ilości umów na czas określony,
  • krótszy czas wypowiedzenia,
  • wymiar urlopu pracowników tymczasowych to 24 dni w roku,
  • przez 6 pierwszych miesięcy trwania umowy pracodawca użytkownik ma prawo odmówić pracownikowi tymczasowemu udzielenia urlopu,

w przypadku zwolnień części personelu pracodawca użytkownik nie ma obowiązku wypłaty odpraw.

Kategoria: